Month: April 2018

Nội dung tiếp thị và Nội dung bán hàng: hiểu cơ bản

Trước khi mọi người là khách hàng, hãy tiếp thị nội dung cho họ. Một khi họ trở thành khách hàng, bạn có nhiều quyền hơn và có thể tự do vừa tiếp thị nội dung vừa bán hàng. – Linh Nội dung bán hàng (sales content) và Nội dung tiếp thị (marketing content): chúng khác nhau như thế nào? 10 năm làm việc trong ngành truyền thông & marketing trong và ngoài nước, tôi có cơ hội làm việc với tương đối nhiều thương hiệu. Một điều khá phổ biến tôi nhận ra rằng sự hiểu biết về “content marketing” của nhiều thương hiệu đã bị “rút gọn hóa”. Đơn giản là họ chỉ muốn làm một landing page, một explainer video hay một bản infographic cho một dịp/thông điệp nào đó… khi nghĩ về content marketing. Và họ tập trung vào chỉ một nội dung duy nhất đó, trong từng thời điểm rời rạc để thúc đẩy doanh số bán hàng. Khi gặp những khách hàng như vậy, tôi cố gắng tư vấn và …