Month: February 2018

Thế nào là một người mẹ tốt?

Người mẹ tốt yêu con mình, chắc chắn rồi. Một người mẹ tốt cũng cho con bú mẹ – dù là 6 ngày, 6 tuần, 6 tháng hay 6 năm – bởi vì họ biết điều đó là “tốt nhất”, là tự nhiên. Bởi vì họ được hỗ trợ, họ được trang bị kiến thức, bởi vì bầu sữa của họ hoạt động bình thường, bởi vì nó dễ dàng hơn người khác và bởi vì nó thực sự không phải là việc người khác cần quan tâm hay đánh giá. Nhưng người mẹ tốt cũng có thể cho con bú sữa công thức – dù là hiếm khi, thi thoảng hay thường xuyên – bởi vì họ phải làm như vậy, bởi vì họ muốn, vì họ không được hỗ trợ để nuôi con bằng sữa mẹ, hoặc đã được hỗ trợ nhưng không thể cho con bú, vì họ kích sữa mà không thể thành công và bởi vì nó thực sự không phải việc người khác được quyền đánh giá. Một người mẹ …