Month: October 2017

5 bài tập thực hành sáng tạo cho những ai làm nội dung

Làm việc với một số công ty nước ngoài cho mình thấy họ rất trân trọng sức khỏe tinh thần và trí não của nhân viên. Rằng chất xám là một thứ có giới hạn và phải trả công xứng đáng cho nó, cũng giống như sức khỏe lý tính, nếu bạn không thường xuyên luyện tập thì không thể kích hoạt hoặc duy trì cho nó phát triển tốt hơn.  Nhóm nội dung của mình thường cùng nhau làm một vài bài tập sau đây, để sáng tạo hơn trong copywriting, content writing hoặc thiết kế khi nhận được một đề bài mới. Nhớ đọc tới bài tập số 5 vì nó rất thú vị  BÀI TẬP: LỌC ẢNH – VIẾT TIÊU ĐỀ Mục tiêu: Kích thích sáng tạo bằng cách tìm kiếm những khái niệm không liên quan. How to:Vào unsplash.com. Trong này có rất nhiều hình ảnh ngẫu nhiên, và nhiệm vụ của bạn là viết tiêu đề làm cho nó có ý nghĩa. Lý do là Đôi khi khách hàng/sếp yêu những thứ rất …